12/03/1629, 7

12/03/1629, 7

7 HHM lezen het rekest van Nicolaes Croon, commies ter recherche op Texel, ondersteund door een brief van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 1 maart.
De Admiraliteit laat weten de suppliant op 17 nov. 1627 een jaarlijks traktement van 250 gld. te hebben toegekend, omdat hij naast zijn ambt instond voor het controleren van de bemanning van de binnenlopende en vertrekkende oorlogsschepen enerzijds en het samenstellen van de admiraalschappen van de koopvaardijschepen anderzijds. Pieter Martsz. Hoeffijser, ontvanger van de Admiraliteit, maakt bezwaar tegen de betaling van dit traktement, aangezien het in zijn rekeningen door de Generaliteitsrekenkamer werd geroyeerd, behalve voor het jaar 1627. HHM hadden toen in een resolutie d.d. 7 juli 1628 speciaal toestemming verleend. De suppliant vraagt het traktement goed te keuren en de ontvanger op te dragen jaarlijks de 250 gld. uit te betalen.
HHM kennen Croon het bedrag van 250 gld. toe voor zijn extraordinaris diensten tijdens het jaar 1628.