12/03/1629, 8

12/03/1629, 8

8 HHM kunnen zonder voorafgaande nominatie door de Admiraliteit te Amsterdam niet ingaan op het verzoek van Johannes Seruwens om in het vacante ambt van controleur van het kantoor te Harderwijk benoemd te worden.