12/03/1629, 9

12/03/1629, 9

9 De schippers van Leur [Etten-Leur] klagen in een rekest over de afpersing door soldaten van vijandelijke garnizoenen. Zij beletten hun tevens hun gewassen naar Holland te verschepen en eisen dat alles over land vervoerd wordt. Onder dit mom heeft het garnizoen van Breda hen al 2.000 gld. laten betalen voor het vervoeren van bepaalde gewassen per schip.
De schippers vragen HHM maatregelen te nemen om dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen, om terugbetaling van het afgeperste geld, om vrij hun gewassen per schip of over land te mogen vervoeren en om de voortdurende doortocht van vijandelijke soldaten door hun dorp te weren. Tot slot vragen de schippers toestemming voor de invoer van Noords hout en andere materialen om hun verwoeste huizen te herstellen.
Het verzoek gaat naar de RvS voor advies.