13/03/1629, 12

13/03/1629, 12

12 De inwoners en buren van het dorp Besoijen vragen toestemming om de melk-, magere alsmede niet-drachtige koeien en kleinvee voor gebruik op hun landerijen, zonder betaling van licent uit de Republiek in te voeren. Zij zullen dan op de kantoren borg stellen dat de dieren niet elders belanden, of, als dat niet voldoende is, 2 gld. per koe en voor kleinvee naar evenredigheid betalen.
Dit verzoek gaat voor onderzoek en advies naar de RvS.