14/03/1629, 8

14/03/1629, 8

8 HHM lezen het rekest van de erfgenamen van Geen Huigen Schapenham, die onder admiraal L'Hermyte als vice-admiraal uitgevaren was en deze in functie is opgevolgd na diens overlijden. Zij vragen HHM het traktement van Schapenham uit te betalen vanaf het moment dat hij het commando voerde tot zijn overlijden.
HHM vragen de Bewindhebbers van de VOC ter Kamer Amsterdam om informatie.