15/03/1629, 9

15/03/1629, 9

9 HHM lezen het rekest van de dijkgraaf en de gezworenen van de Mauritspolder (bij IJzendijke in Vlaanderen), over hun conflict met de magistraat van IJzendijke over het maken en onderhouden van een kade aldaar. De supplianten klagen over het feit dat raad van State Oenema hen niet heeft gehoord voor zijn rapport en buiten hun medeweten een inspectie heeft uitgevoerd op 10 nov. 1628. Zij vragen daarom alsnog hun aanspraken naar voren te mogen brengen.
Dit verzoek gaat voor advies naar de RvS.