17/03/1629, 7

17/03/1629, 7

7 De RvS antwoordt d.d. 13 maart op de resolutie van HHM d.d. 9 maart, betreffende de verponding van de landen in het staatse deel van Vlaanderen waartoe op 20 jan. is besloten.
Conform het advies van de RvS besluiten HHM ook de landen in Brabant en het Land van Cuijk te verponden op dezelfde voet als in de genoemde resolutie. Met de verponding in Vlaanderen zal worden begonnen.