20/03/1629, 6

20/03/1629, 6

6 Jan Jansz. van Coesvelt, woonachtig te Enkhuizen, verzoekt HHM om aanbevelingsbrieven aan de magistraat van Coesfeld, om hun burger Harman Crabbe waarmee de suppliant in proces is verwikkeld, door wat krijgsvolk op te laten halen om met hem alhier zijn zaken al of niet voor het gerecht af te handelen. Mocht de magistraat dit weigeren, dan verzoekt de suppliant om ten aanzien van Crabbe alles in het werk te mogen stellen als men in een geval van denegata justitia gewoonlijk doet.
HHM laten de RvS hierover besluiten.