20/03/1629, 7

20/03/1629, 7

7 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 17 maart op het rekest van de schippers van Leur [Etten-Leur] d.d. 12 maart, die door de vijand lastiggevallen worden wanneer zij de gewassen per schip van het platteland naar de steden aan deze zijde brengen. Volgens de RvS is dit in strijd met de sauvegardes waarin is bepaald dat gewassen van het platteland naar steden aan weerszijden gebracht mogen worden. Zij stellen een retorsiemaatregel voor. Zo kan de ingelanden van Doel [Beveren] verboden worden hun gewassen naar Antwerpen of andere vijandelijke steden te verschepen, wanneer de vijandelijke maatregelen tegen de Leurse schippers niet stoppen. Dat bericht kan overigens gemakkelijk overgebracht worden aangezien een aantal ingelanden van Doel in 's- Gravenhage wonen.
Wat betreft de overige punten van het rekest (de teruggave van in beslag genomen goederen en de vrijstelling van de konvooien), ziet de RvS geen oplossing.
HHM besluiten conform en gelasten de RvS de voorgestelde retorsiemaatregel uit te voeren.