20/03/1629, 13

20/03/1629, 13

13 Gedeputeerden Bruninxs en Beaumont delen mee dat zij conform de resolutie d.d. 17 maart kapitein Willem Melcknap bij Z.Exc. hebben voorgedragen voor een promotie. Z.Exc. heeft gezegd de voordracht in overweging te zullen nemen indien HHM besluiten schepen te sturen naar Barbarije [Marokko] om de gevangenen daar te bevrijden.
HHM bedanken de twee gecommitteerden voor hun moeite en besluiten de Admiraliteit in het Noorderkwartier aan te bevelen Melcknap voorrang te verlenen bij het benoemen van nieuwe kapiteins voor de wachtschepen op de kust van Vlaanderen of de kruisers op de Noordzee.