20/03/1629, 14

20/03/1629, 14

14 Commissaris Cracou schrijft d.d. Stralsund 12/22 feb. dat hij conform zijn last 25.000 gld. op wissel heeft getrokken als steun voor de stad Stralsund bovenop de 5.000 gld. aan munitie die reeds zijn overeengekomen.
HHM machtigen ontvanger-generaal Doublet de wisselbrieven van 25.000 gld. te accepteren en zijn commiezen aan te sporen het geld ter betaling van de wissels uit de provincies te halen.