21/03/1629, 9

21/03/1629, 9

9 Govert en Cornelis Cornelisz. uit Waalwijk1 vragen toestemming om zestig magere runderen te laten grazen in het Land van Altena, Heusden en in Zuid-Holland. De supplianten bieden aan voor elke koe 2 gld. te betalen, voor elke vaars 1 gld. en voor elke hokkeling 10 st.
HHM vragen advies aan de RvS.

1 In de marge van S.G. 54 staat dat genoemde personen uit Besoijen afkomstig zijn.