22/03/1629, 1

22/03/1629, 1

1 De Admiraliteit in Friesland vraagt d.d. 4 maart toestemming om de officieren van de konvooien en de licenten te mogen verplaatsen van de Bellingwolderschans [Oudeschans] naar de nieuwe ofwel Langakkerschans [Nieuweschans]. Commandant Roussel zou moeten worden bevolen zich niet met Admiraliteitszaken te bemoeien, noch met deze verplaatsing. Hij moet de afhandeling van de rekening van de konvooigelden van Langakkerschans overlaten aan de sergeant, die hij daartoe zelf heeft gemachtigd.
HHM gaan akkoord met het verzoek en zullen dit Roussel schrijven.