22/03/1629, 13

22/03/1629, 13

13 HHM resumeren de resolutie d.d. 20 maart na een advies van de RvS, genomen op het verzoek van de predikant van Leur [Etten-Leur].
In plaats van dat Z.Exc. zal schrijven aan de gouverneur van Breda, zullen HHM de RvS opdragen de ontvangers van de contributies te schrijven conform de resolutie te handelen.