23/03/1629, 1

23/03/1629, 1

1 Johan Hallingh, ontvanger van de confiscaties, dient conform de resolutie van HHM d.d. 1 maart de declaraties en ordonnanties in die hij uit de geconfisqueerde goederen van mr. Johan van Oldenbarnevelt betaald heeft.
De declaraties en de ordonnanties gaan conform diens verzoek van 14 feb. naar Johan de Salingere, rentmeester van de weduwe Van Oldenbarnevelt.