23/03/1629, 11

23/03/1629, 11

11 Mr. Pieter Luesnelius, pensionaris van het Vrije van Sluis, heeft bij HHM in kracht van zijn geloofsbrieven d.d. 11 maart een kort bericht ingediend over de huidige staat van het college van het Vrije van Sluis, zoals bevolen was in een missive d.d. 24 februari.
HHM laat het document ter griffie van HHM bewaren om het bij gelegenheid te gebruiken. Luesnelius wordt daarmee van zijn opdracht ontslagen.