23/03/1629, 9

23/03/1629, 9

9 Ontvangen is een missive van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 19 jan., waarin HHM wordt verzocht de Generaliteitsrekenkamer opdracht te geven om een jaarlijks traktement van 120 gld. in de rekening van ontvanger Houffyser goed te keuren. Dit geld is een vergoeding voor Olijcan, zeilmaker van de Admiraliteit, die verschillende scheepsbenodigdheden in bewaring heeft.
Deze brief gaat voor advies naar de Generaliteitsrekenkamer.