26/03/1629, 7

26/03/1629, 7

7 HHM hebben een missive ontvangen d.d. 21 maart 1629 van kapitein Severijn Hoemaecker, kapitein-commandant van Liefkenshoek. Hij vreest dat de vijand op de plaats van de wapper, ook Het Luijs genoemd, tegenover het Stoofgat een schans wil bouwen. Dit kan verhinderd worden door de aanleg van een redoute.
President Schaffer wordt verzocht over de aanleg van de redoute met Z.Exc. te spreken.