26/03/1629, 16

26/03/1629, 16

16 Mathys Treurnyet c.s., werkmeesters, vragen om betaling van hun tegoeden, ongeveer 80.000 gld., voor verschillende door hen aangenomen werken aan het fort Blauwgaren, in Steenbergen en in Bergen op Zoom, conform de door de RvS verleende ordonnanties.
HHM vragen de RvS de supplianten uit de verzochte 500.000 gld. te betalen.