28/03/1629, 2

28/03/1629, 2

2 HHM lezen het rekest van Gerridt Reuver en Jan Cornelisz. van der Nun en de bijgaande missive van de burgemeesters en raden van Amsterdam d.d. 24 maart om een voorschrijven aan de koning van Denemarken. De supplianten willen ongehinderd tweehonderd last rogge door de Sont voeren. Deze rogge is met toestemming van de oversten van het keizerlijke leger geladen ten zuiden van het eiland Ruden.
HHM willigen dit verzoek in.