30/03/1629, 1

30/03/1629, 1

1 De Admiraliteit in het Noorderkwartier nomineert in een brief d.d. Enkhuizen 29 maart Heindrick Claesz. Verwer, raad en tegenwoordig burgemeester van Medemblik, en Jacob Theunisz. Nels, oud-schepen van Medemblik, voor de vacante betrekking van konvooimeester na het overlijden van Jan Cornelisz. Schellinger.
Conform het voorschrijven van de burgemeesters van Medemblik d.d. 3 maart verkiezen en benoemen HHM Verwer als nieuwe konvooimeester. De commissie, waarop hij de eed afgelegd heeft, zal eerdaags worden gedepĂȘcheerd.