30/03/1629, 11

30/03/1629, 11

11 Conform de resolutie van HHM legt de RvS ter vergadering schriftelijk de punten voor die hij de voorgaande dag mondeling uiteengezet heeft.
Nu Z.Exc. voorbereidingen treft om met het leger te velde te trekken, wordt de RvS door vele officieren aangesproken om afrekening van het jaar 1628 conform een overhandigde lijst, alsmede betaling van hun soldij voordat zij weer in dienst treden. Deze zouden uit de 500.000 gld. in plaats van uit de legerlasten van 1628 en het lopende jaar betaald moeten worden. De RvS heeft echter geen middelen om de officieren te betalen, zolang de provincies hun quoten niet betalen. De RvS vraagt HHM maatregelen te nemen zodat de plannen van Z.Exc. niet in gevaar komen.
De gedeputeerden van Holland wordt verzocht om in mindering op hun quote in de 500.000 gld. de RvS 60 à 70.000 gld. contant te betalen, om de meest noodzakelijke kosten te betalen en personen tot dienst van het land aan te sporen.