30/03/1629, 12

30/03/1629, 12

12 De RvS vraagt daarnaast of het niet mogelijk is de decharges op de rente uit te laten gaan waarom in de propositie is verzocht. Deze zijn niet gerepartieerd maar moeten wel dagelijks betaald worden.
Alvorens te besluiten geven HHM conform de resolutie van 14 maart opdracht tot besprekingen tussen gedeputeerden van HHM en thesaurier-generaal Van Goch.