30/03/1629, 13

30/03/1629, 13

13 De RvS heeft het verzoek bereikt om uitbetaling van de servitiën voor de soldaten die geordonneerd worden zich in te schepen. Dit gaat in tegen de regelgeving en oude gebruiken van het land, en daarom zouden HHM dit verzoek net als de RvS gedaan heeft, moeten afwijzen.
HHM besluiten dat soldaten van verschillende compagnieën die opdracht hebben gekregen zich in te schepen, servitiën zullen ontvangen, terwijl de compagnieën die zijn geworven om te kruisen op zee en om de kust van Vlaanderen te bewaken, dit niet zullen krijgen zolang zij aan boord zijn.