30/03/1629, 14

30/03/1629, 14

14 De RvS wil weten of HHM al consent ontvangen hebben uit Zeeland. De fortificatiewerken in Steenbergen en omgeving waren immers door de Gecommitteerde Raden aanbesteed op voorwaarde binnen veertien dagen de aannemer bescheid te doen.
HHM hebben nog geen bericht ontvangen, maar ze zullen er schriftelijk bij de Staten van Zeeland op aandringen het consent snel toe te sturen.