30/03/1629, 15

30/03/1629, 15

15 De RvS meldt dat de gedeputeerden van Holland er bezwaar tegen maken de wissels die in 1628 door de ambassadeurs in Frankrijk, Engeland en Venetiƫ alsmede die begin 1629 door agent Brederode getrokken, zijn ten laste te laten komen van het jaar 1628. Ze willen deze verrekenen met het jaar 1629. Dat bemoeilijkt echter het gescheiden houden van de boekhoudingen van de voormalige en huidige ontvangers-generaal, Johan en Philips Doublet. Daarom vraagt de RvS aan HHM er bij de gedeputeerden van Holland op aan te dringen de wissels te betalen uit de lasten van het jaar waarin de wissels getrokken zijn. Dit ook met het oog op de opstelling van de instructie van de huidige ontvanger-generaal.
HHM vragen de Hollandse gedeputeerden hierover onderling te overleggen en hun conclusie naderhand aan de RvS mee te delen.