30/03/1629, 16

30/03/1629, 16

16 De RvS deelt ten slotte mee dat verschillende steden klagen over de wanbetaling van de servitiën, veroorzaakt door nalatigheid van de provincies hun quoten daarin op te brengen. De RvS vraagt HHM de provincies op hun verplichting te wijzen. De Raad heeft herhaaldelijk maar vergeefs getracht de provincies iedere drie maanden een staat te laten indienen van hun betalingen aan servitiën, Daarna zou door de RvS ordonnantie worden gedepêcheerd en het surplus door de provincies op het kantoor van ontvanger-generaal Doublet in baar geld moeten worden betaald.
HHM zullen de provincies schrijven elke drie maanden een staat van betalingen van hun extraordinaris en ordinaris consenten bij de RvS in te dienen. Deze gaan geregeld naar ontvanger-generaal Doublet, zodat deze overzicht houdt op de daadwerkelijke betalingen, en de aanwending van het geld voor het oorspronkelijke of een ander doel.