30/03/1629, 17

30/03/1629, 17

17 Ter vergadering compareert advocaat-fiscaal Sille. Hij heeft alle getuigen met belastende verklaringen over de beschuldigde rechters inzake Amboina [Ambon], opgeroepen, gehoord en geverifieerd. Hij is gereed om te eisen. Hij geeft HHM in overweging om agent Carlaton en courtmeester Misseldun te ontbieden om hun te vragen hem meer informatie te verschaffen. Carlaton en Misseldun echter hebben enkele maanden geleden Sille door procureur Van de Velde die door hen eerder in de zaak van Amboina was ingezet doen aanzeggen, dat ze zich niet meer met deze zaak wilden bemoeien.
Een resolutie wordt opgeschort.