30/03/1629, 2

30/03/1629, 2

2 De syndicus en de raad van Genève brengen in een schrijven d.d. 24 feb. hun gelukwensen over voor het veroveren van de Spaanse zilvervloot.
Er wordt geen resolutie genomen.