30/03/1629, 3

30/03/1629, 3

3 Ter vergadering delen Brouwer en Welhouck, gecommitteerden van de Heren Zeventien , HHM mee dat de VOC een aanzienlijke retourlading van zes, zeven of acht schepen uit Indiƫ verwacht, waarvan de totale waarde hier ongeveer zestig tonnen goud bedraagt. De vijand heeft de afgelopen tijd verschillende schepen van ingezetenen genomen en daarom vrezen de gecommitteerden een gewelddadige vijandelijke aanval rond de tijd dat de rijkbeladen schepen aankomen. De gecommitteerden vragen HHM enkele goede oorlogsschepen ter beschikking te stellen om de terugkerende schepen te beschermen, of toch zeker om toestemming schepen te huren en die uit te rusten. Daarnaast vragen zij HHM deze konvooischepen voldoende te bevoorraden, om ze tegelijkertijd te kunnen gebruiken ter beveiliging van de handel en visserij. Indien HHM toestemming verlenen schepen te huren, zal de VOC het benodigde bedrag voorschieten, op voorwaarde dat ze het mogen verrekenen met de konvooigelden en andere rechten die de VOC aan het land verschuldigd is.
Een beslissing in deze wordt uitgesteld.