30/03/1629, 4

30/03/1629, 4

4 Ontvangen is een brief van commissaris Hoogenhouck d.d. Hamburg 17 maart met onder andere het verzoek om het contract dat met de kooplieden is gemaakt over de restitutie van het geld dat zij beloofd hebben over te maken op Hamburg, precies na te komen. Alleen dan is hij in staat de wekelijkse soldij aan het garnizoen in Gl├╝ckstadt uit te betalen.
Schaffer zal ontvanger-generaal Doublet ontbieden en hem aanzeggen zorg te dragen voor de terugbetaling van het geld dat Pauwel de Wilhem en Cornelis van Leeuwen naar Hamburg zullen overmaken.