30/03/1629, 5

30/03/1629, 5

5 Agent Mibasse schrijft d.d. Calais 23 maart onder meer dat vice-admiraal Lieffhebber het advies heeft genegeerd de vijand te zoeken nabij Beachy Head.
HHM stellen deze missive ter hand aan Essen en andere gedeputeerden van HHM die belast zijn met de behandeling van de op 22 maart door de burgers van Hoorn ingediende stukken.