30/03/1629, 8

30/03/1629, 8

8 HHM ordonneren voormalig ontvanger-generaal Johan Doublet naar aanleiding van de memorie van Michiel van den Brouck, fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam , om de Admiraliteit een assignatie te geven op Groningen , in mindering op of ter voldoening van het bedrag van 61.229 gld. Deze som resteert na de afrekening met de voormalige ontvanger-generaal van het aandeel van de provincie in het tweede miljoen voor de oorlog te water in 1628 waarin de provincie heeft geconsenteerd, conform de repartitie over de Admiraliteiten die op 27 jan. is aangenomen.