31/03/1629, 1

31/03/1629, 1

1 HHM kennen Franciscus Meijer, verdreven predikant, een viaticum van 12 gld. toe. Hiervan zal hem ordonnantie worden verleend.