31/03/1629, 10

31/03/1629, 10

10 Eck en andere gedeputeerden van HHM rapporteren dat zij conform de resolutie d.d. 28 maart de staat van de in de loop der tijd veroverde buit van de WIC nagekeken hebben. Ook onderzochten zij de lijst met tegoeden van de WIC op het land, zowel van toegezegde subsidies als ingetekend kapitaal met rente, die conform de resolutie van de Heren Negentien aan alle participanten wordt berekend. Ten slotte hebben de gedeputeerden de staat van de effecten van de WIC nagelezen, zoals die in grote lijnen is opgesteld tijdens de vergadering van de Heren Negentien in februari.
I De WIC heeft de Generaliteit daarin met 750.000 gld. krediet in plaats 1.000.000 gld. opgenomen. De gedeputeerden menen dat in dat geval de overige 250.000 gld. onder een andere post als betaling zou moeten worden opgevoerd.
II De WIC heeft daarnaast rente berekend over 500.000 gld. die zij van de Generaliteit gekregen heeft, die ruim boven de 100.000 gld. bedraagt.
III De beloofde vijf schepen en drie jachten die niet geleverd zijn, zijn op 400.000 gld. geschat en het onderhoud van toegezegde soldaten op 315.006 gld. 8 st.
IV De WIC beweert 420.000 gld. tegoed te hebben als beloning voor veertien vijandelijke schepen die ze veroverd of vernield heeft à 30.000 gld. per schip.
V De WIC heeft een stuiver gerekend voor elke gulden buit die op de Spanjaarden veroverd is, waardoor het totaalbedrag van 10.200.000 gld. is verminderd is tot 9.700.000 gld.
VI Verder voert de WIC de opbrengst van twee veroverde schepen uit Honduras op voor 946.000 gld., in plaats van de eerder aangegeven 1.800.000 gld.
VII De winstdeling wordt gedaan tegen dertig procent: vijftien procent uit de handel en vijftien procent uit de veroverde buit.
De gedeputeerden zeggen nog verschillende andere opmerkingen te hebben, maar willen die eerst staven in de boekhouding van de WIC.
HHM vragen de WIC haar tegoeden helder op schrift te stellen conform het octrooi en de uitbreiding daarop, alsmede de resoluties van HHM. De gedeputeerden van HHM zullen deze dan bespreken en voorafgaand aan het besluit van HHM, hierover adviseren. HHM kunnen niet instemmen met de kapitaalsverhoging met vijftig procent. Ook zal namens de Generaliteit op de vergadering van de Heren Negentien worden voorgesteld om vijftig in plaats van de geplande dertig procent uit te keren uit de buitgelden.