31/03/1629, 13

31/03/1629, 13

13 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 28 maart op het rekest d.d. 22 maart van Adriaen van Bergen, de schipper die geholpen heeft bij de inname van Breda met het turfschip. De RvS adviseert gezien het belang van de bewezen dienst de suppliant zijn jaarpensioen van 300 gld. levenslang te laten behouden, en na zijn overlijden de helft daarvan over te dragen op diens zoon, totdat deze bevorderd wordt.
HHM continueren het jaarpensioen van 300 gld. Na het overlijden van de suppliant zal zijn zoon 200 gld. jaarlijks ontvangen, tot hij bevorderd wordt.