31/03/1629, 16

31/03/1629, 16

16 Thesaurier-generaal Van Goch heeft conform de resolutie d.d. 26 maart de onkostendeclaratie bestudeerd van het extraordinaris gezantschap van Sommelsdyck en Vosbergen naar Frankrijk.
HHM vragen de thesaurier-generaal te adviseren op de vergoedingen voor de hofmeester, beide secretarissen en de dienaars in de legatie. Het staat ter discussie of men deze rekening op de verklaring van Vosbergen d.d. 26 maart al dan niet moet accepteren, aangezien het toegestane bedrag is overschreden. De gedeputeerden van Gelderland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen kunnen niet tot overeenstemming komen, maar zijn het er wel over eens dat niets voor rekening van de ambassadeurs zelf moet komen. De gedeputeerden van Holland zullen dit onderling eerst nader bespreken.