31/03/1629, 17

31/03/1629, 17

17 Bas en Beaumont rapporteren dat zij conform de resolutie van HHM d.d. 24 maart een onderhoud hebben gehad met Schultetus, resident van de koning van Denemarken, alsmede met resident Camerarius en maarschalk Falckenburch namens de koning van Zweden. Zij hebben van hen begrepen dat zij niet zijn gelast om met elkaar of met deze landen te onderhandelen over de algemene defensie van de Oostzee. Zij waren echter bereid om dit punt met de gedeputeerden van HHM te bespreken en de voorstellen aan te horen. Zij hadden allen het volste vertrouwen door hun koning op dit punt gelast te zullen worden.
De gedeputeerden worden voor hun moeite bedankt. HHM zullen de last van de residenten afwachten om over de Oostzee te onderhandelen.