31/03/1629, 21

31/03/1629, 21

21 President Schaffer deelt HHM mee dat Willem Urselingh uit Zweden is teruggekeerd. Hij vraagt om een vergoeding voor hetgeen hij daar gedaan heeft voor de WIC en biedt zijn diensten aan voor een functie bij de WIC. Hij beweert veel kennis te bezitten die de WIC tot voordeel zou kunnen strekken.
HHM zullen Urselingh aanbevelen bij de Heren Negentien voor een vacante functie.