31/03/1629, 3

31/03/1629, 3

3 HHM verlenen Adriaen Leendertsz. van Honslaerdijck, meestertimmerman te 's-Gravenhage, op de gebruikelijke voorwaarden en boetebepalingen een octrooi voor negen jaar voor een door hem ontworpen watermolenwerk.