31/03/1629, 4

31/03/1629, 4

4 Vice-admiraal Quast schrijft vanaf het schip Den Hollantschen Thuyn d.d. 16 maart dat hij een vijandelijk schip bij Virlay heeft doen stranden.