31/03/1629, 5

31/03/1629, 5

5 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 24 maart op het rekest d.d. 13 maart van Cornelis Pietersz., een timmerman uit Alkmaar, c.s. Zij verzoeken om een octrooi op een uitvinding waarmee zonder afdammen, tegenhouden van het water of hinder voor de scheepvaart, waterlopen kunnen worden uitgediept.
HHM verlenen de supplianten het octrooi voor negen jaar op de gebruikelijke voorwaarden en boetebepalingen.