31/03/1629, 9

31/03/1629, 9

9 Ontvangen is een brief met berichten van de Admiraliteit te Amsterdam d.d. 12 maart.
Er wordt geen resolutie genomen.