02/04/1629, 7

02/04/1629, 7

7 Ontvangen is een missive van het stadsbestuur van Medemblik d.d. Medemblik 29 maart. De supplianten verzoeken de schade aan het schip De Zon van schipper Frederick Jansz., poorter van Medemblik, met een grootte van circa 120 last, op de lijst te zetten met de schade die de kooplieden en de schippers van hun stad geleden hebben door toedoen van de Fransen. Het schip is voor La Rochelle gezonken De schade wordt geschat op 13.400 gld. Tevens vragen ze bij het proberen verkrijgen van de schadevergoeding op dezelfde manier te werk te gaan als bij andere Nederlanders.
HHM willigen het verzoek in en zullen Langerack daartoe schrijven.