06/04/1629, 3

06/04/1629, 3

3 De vergadering besluit het verzoek om te vernemen of de heerlijkheid van Ravenstein en van Breskens in Vlaanderen naar behoren verheven zijn, uit te stellen.