06/04/1629, 9

06/04/1629, 9

9 De heren van Holland leggen de vergadering een rekest van drie schippers uit Medemblik voor, wier schepen gekaapt zijn door de Duinkerkers. Zij vragen gemachtigd te worden om zowel binnen als buiten het gewest hun schepen terug te vorderen indien deze door Nederlanders zijn gekocht. De supplianten vragen tevens hierin hulp te krijgen van alle oorlogsschepen en kapiteins van de Republiek.
Rekening houdend met het advies van de Admiraliteit te Rotterdam en te Amsterdam , besluit de vergadering de retroacta van soortgelijke verzoeken op te zoeken. Het plakkaat dat de inwoners van de Republiek verbiedt handel te drijven op de havens van Vlaanderen, wordt eveneens nagelezen. Tot slot wordt ook advies gevraagd aan Z.Exc.