10/04/1629, 7

10/04/1629, 7

7 Hans Solt, Matijs Treurniet en Gijsbert Bertels vragen in een rekest betaald te worden voor de uitgevoerde versterkingen aan de forten rond Lillo.
De vergadering wil van ontvanger-generaal Doublet horen waarom de supplianten nog niet uitbetaald zijn.