10/04/1629, 12

10/04/1629, 12

12 De Admiraliteit in Zeeland schrijft d.d. Middelburg 9 april dat de Admiraliteit te Amsterdam krachtens een akte van de RvS toestemming geeft voor de uitvoer van planken, balken en ander Noords hout naar vijandelijk gebied. Hiertegen is door de Zeeuwse Admiraliteit herhaaldelijk schriftelijk bezwaar ingediend bij HHM. De Admiraliteit wil de mening en de intentie van HHM in deze vernemen om alle verwarring en onenigheid te vermijden.
Secretaris Huigens deelt op last van de RvS mee dat deze Raad enige tijd geleden aan Pater Ophoeve toestemming had gegeven diverse Noordse houtwaren uit te voeren. HHM hebben toen in deze toestemming enige wijzigingen aangebracht. Op 10 nov. 1628 heeft de Raad de inwoners van Wilrijk en Deurne bij Antwerpen toegestaan onder borg zeshonderd planken uit te voeren voor het herstel van hun huizen.
De vergadering vermaant de RvS dat zij geen particuliere concessies mag verlenen voor de uitvoer van houtwaren en andere producten tegen de plakkaten van HHM in. Tevens wordt aan de Admiraliteit in Zeeland geschreven de plakkaten van HHM te volgen. HHM verklaren buiten de twee genoemde gevallen niet op de hoogte te zijn van uitvoer van hout.