17/04/1629, 7

17/04/1629, 7

7 Gehoord is het rapport van Eck en andere gedeputeerden die krachtens de resolutie d.d. 14 april met Z.Exc. gesproken hebben over het advies van de RvS op de eis van Ravesway. De ontvanger van de contributies te Wezel eist namelijk van de inwoners van het graafschap Zutphen en alle bijbehorende dorpen en kerspelen de betaling van de fortificatiegelden sinds 9 april 1621. Waarschijnlijk wil de vijand zo bij retorsie de inning verhinderen van de fortificatiegelden voor dezelfde periode die door de ontvangers Johan de Bergaigne en Hendrick de Bergaigne van de dorpen bij Antwerpen begonnen is.
De vergadering draagt beide ontvangers op met alle gepaste middelen voort te gaan met de inning van het geld in het kwartier van Antwerpen, zoals de betreffende bevolking deze voor het Bestand altijd betaald heeft, zonder daarvoor tot buitensporigheden over te gaan. Verder besluiten HHM dat de RvS ontvanger Ommeren moet gelasten om in het kwartier van Roermond te dreigen met soortgelijke contributie als door Ravesway geƫist wordt, indien men er niet in slaagt de eisen ten opzichte van het graafschap Zutphen in te laten trekken.