18/04/1629, 11

18/04/1629, 11

11 De burgemeesters en regeerders van Amsterdam verzoeken in hun brief d.d. Amsterdam 14 april te schrijven aan de koning van Frankrijk aangaande de teruggave van het schip van schipper Hans Teeuwesz. van der Schellingen en zijn reders. Dit schip, geladen met smeekolen, werd in La Rochelle geconfisqueerd.
HHM willigen dit verzoek in.